Skriv ut
Senast uppdaterad torsdag, 08 november 2018

INFO Knäscreening november 2018

Bakgrund

1980-talet började problem med knän att uppmärksammas. Ett par år senare påbörjades knäledsröntgen på önskemål av veterinär Lars Audell på ett 20-tal valpar 5-12 månader. Syftet med röntgen var att hitta ett sätt att upptäcka disposition av framtida knäledsskador. 1987 tar Lars Audell kontakt med SKK om att under en försöksperiod på två år avläsa bilder på knän. Från starten fram till 1992 hade ca 700 boxerknän röntgats, andelen pålagringar hos dessa låg på 26-27%.

Tre år senare ansökte Svenska Boxerklubben om hälsoprogram med hjälp av den slutrapport Lars Audell skrivit efter utvärdering av provperioden. 1 januari 1996 fick boxerklubben hälsoprogram för knän. Till en början var hälsoprogrammet på nivå 2, dvs. båda föräldradjuren måste vara röntgade, till att senare höjas till nivå 3, dvs. båda föräldradjuren måste vara röntgade och utan anmärkning.
Under de första åren med hälsoprogram för knän låg frekvensen på ungefär 15 %, den minskade sedan stadigt och under senare år har andelen legat på 2-3%

I november 2016 skriver SKK:s avelskommitté, utdrag ur protokoll SKK/AK nr 5-2016:
”§133 Screening av knäleder hos boxer
SKK:s röntgenavläsare har meddelat att nuvarande metod för screening av knäleder hos boxer inte är optimal. Den nuvarande metod för screening av knäleder hos boxer ger inte information som säkert hjälper uppfödare att minska förekomsten av korsbandsskador eller andra mjukdelsskador i knäleden utan är en bedömning av leden och förekomst av eventuella pålagringar.”

Beslutet fick nuvarande avdelningsstyrelse, AS, kännedom om i maj 2017. Vid kontakt med SKK:s avelskommitté bad vi att få ordentligt med tid på att sätta oss in problematiken, hämta kunskap och fundera på ett fungerande alternativ för att komma tillrätta med korsbands/mjukdelsskador på vuxna hundar. Det beviljade SKK.
Vid boxerträffen hösten 2017 hade vi en föreläsning och diskussion/frågor med Åke Hedhammar, SLU och adjungerad till SKK:s avelskommitté. Den föreläsningen finns också på webben under Infobanken.

Beslutet från SKK innebär att hälsoprogram för knän nivå 3 kommer att tas bort, det innebär också att krav på att föräldradjuren är röntgade på knän kommer att försvinna. I och med att hälsoprogrammet tas bor, kommer SKK inte att ta emot och läsa av röntgenbilder på knän. Datum har ännu inte beslutats, men blir troligen under våren 2019.

PROJEKT – Kartläggning knän startar nu

För att få gehör hos SKK, måste vi ha dokumentation och underlag!
Syftet; 

– Att få ett underlag på att knäproblem fortfarande finns i rasen
– Att få en dokumenterad sammanställning som kan användas som underlag att diskutera med SKK:s Avelskommitté vilka 
   åtgärder som ska tas för att minska förekomsten i rasen. 
– Att tillsammans med SKK:s Avelskommitté och SLU hitta nya vägar att identifiera problemet.

Vi kommer att kontakta boxerägare med friröntgade hundar med undersökningsår 2010, boxerägare med hundar som fått gradering 1-3 under perioden 2007-2014.
De får svara på frågor om deras hundar haft problem, när de uppkom, om åtgärd tagits, vilka diagnoser har hundarna fått, vilken typ av åtgärd, operation, rehabilitering, om hunden avlivats, av vilken orsak.
De får svara på frågor om deras hundar haft problem, när de uppkom, om åtgärd tagits, vilka diagnoser har hundarna fått, vilken typ av åtgärd, operation, rehabilitering, om hunden avlivats, av vilken orsak.

Sammanställning som kommer att publiceras i Boxerbladet, läggas ut på hemsidan och användas i fortsatta arbetet i hur det framtida hälsoprogrammet för knän ska se ut. Målet är att med hjälp av boxerägare och tillsammans med SKK:s avelskommitté och SLU hitta nya vägar för att identifiera problemet.
– Vilka typer av undersökningar ska göras?
– Vid vilken ålder bör undersökningarna göras för att ge rätt bild av knäledsstatus hos hunden?
– Bör undersökningarna göras flera gånger i en hunds liv, speciellt på avelsdjur för att öka säkerheten?

Vad gör vi under tiden? 

Rekommendationen från Boxerklubben är att inte låta hundar gå i avel som har genomgått operation på knän, skador på knäleder, eller har annan knäledsproblematik. Arbeta för att klubben ska införa ett frivilligt register på opererade hundar, likt den vi har idag på spondylosröntgade hundar.

Vid frågor – kontakta Sv Boxerklubbens Avel och Hälsa Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

hd

Ansvarig utgivare: Lotta Johansson
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.