Skriv ut

Mentaltest hund MT

Korning

Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehöll från början tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag ingår en mentaldel och en exteriördel i korningen. Veterinärkontrollen är numera en egen del.

Mentaltest 

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden ska vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltestets innehåll kan du läsa mer om längre ner i texten. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Från 2012-01-01 är mentaldelen uppdelad i två delar där minimipoäng måste finnas i båda delarna för att bli godkänd.

Exteriörbeskrivning 

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur rasen ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll pdf. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

Om hunden blir godkänd i både mentaldel och exteriördelen erhåller hunden titeln ”korad” vilket är mycket meriterande. Resultatet redovisas på Svenska Kennelklubbens hunddata.

Följande egenskaper bedöms på MT

 • Samarbete med förare
 • Samarbete med testledare
 • Gripa, ta tag 5 meter
 • Gripa, ta tag 40 meter
 • Gripa, hålla 5 meter
 • Gripa, hålla 40 meter
 • Gripa, slita dra 5 meter
 • Gripa, slita dra 40 meter
 • Förföljande
 • Förföljande, gripande
 • Uthållighet
 • Social självsäkerhet
 • Social nyfikenhet
 • Socialt samspel
 • Handlingsförmåga
 • Anpassningsförmåga
 • Koncentration
 • Avreaktion
 • Minnesbilder
 • Rädsla
 • Aggressivitet
 • Nyfikenhet
 • Skott
 • Imponer/hot

 

Filmer av MT på YouTube

 


Släden

Gubbar

Dumpe

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.