Skriv ut

SKKs Uppfödar och kennelkonsulentkommitté (UKK) har ansvar för de praktiska uppfödarfrågor som kan uppkomma, UKK har även ett ansvar att verka för att SKKs uppfödare ges information om de frågor som kommittén har som ansvarsområde.

Som ett led i detta arbete har kommittén beslutat att erbjuda SKKs avtals, special, samt rasklubbar det material som SKKs juridiska avdelning har arbetat fram gällande vanliga juridiska frågor och svar.

Juridiska frågor och svar

Om det är "fel" på hunden

Här finner du svar på vanliga frågor om "dolda fel" och veterinärbesiktningar, bettfel, navelbråck, testikelstörningar m.m.

Vad är ett dolt fel?

Säljaren har ett ansvar för så kallade dolda fel. Ett dolt fel på en köpt hund är ett fel som fanns vid leveransen, men som har visat sig först senare.

Det är undersökande veterinär som avgör huruvida ett fel är att anse som ett dolt fel eller inte. Att ett fel klassas som medfött betyder inte att det per automatik även är att klassa som ett dolt fel. Om du ska ställa säljaren ansvarig för felet måste du be undersökande veterinär om ett intyg där det klart och tydligt framgår att felet är ett dolt fel.

Oavsett om det gäller ett dolt fel eller inte så börjar man alltid med att söka ersättning från hundens individuella försäkring.

Veterinären hittade ett fel på valpen jag ska sälja, måste jag sänka priset?

Är det ett exteriört fel finns inget krav på att du som säljer valpen gör ett prisavdrag eftersom hunden enligt Svenska Kennelklubbens avtal säljs för sällskapsändamål. Är det ett veterinärmedicinskt fel ska du göra ett prisavdrag som motsvarar felet.

Rådgör med din veterinär om du är osäker på hur felet kommer att påverka hunden och vilka kostnader felet kan komma att medföra. Det är alltid viktigt att klart och tydligt förklara för köparen att hunden är behäftad med ett fel och förklara vad det innebär. Du ska dessutom skriva en bilaga till avtalet med information om felet och tydliggöra att köparen är informerad om felet. Om du gör ett prisavdrag ska det tydligt framgå av avtalet och bilagan. Bilagan upprättas i två exemplar och undertecknas av både köpare och säljare.

När jag köpte min hund var den utan anmärkning på veterinärbesiktningsintyget, men nu visar det sig att den har kroksvans, har jag rätt till prisavdrag?

I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.

Om felet inte påverkar hunden och ingen åtgärd behöver vidtas kan du som köpare således inte kräva ersättning av säljaren eftersom det är en hund för sällskapsändamål som säljs enligt Svenska Kennelklubbens köpeavtal. Så länge hunden fungerar som sällskapshund är en kroksvans inget ersättningsgillt fel.

Har jag rätt till prisavdrag om min hund är kryptorchid?

Nej, det har du inte. I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.

Svenska Kennelklubben har tidigare haft en rekommendation till sina uppfödare om återbetalning av 15 procent av köpeskillingen i det fall en såld hund konstateras vara kryptorchid, men denna rekommendation har tagits bort då det är sällskapshundar som säljs med SKKs avtal. Endast det faktum att hunden är kryptorchid påverkar inte hundens funktion som sällskapshund.

Ofta är det inte nödvändigt att operera/kastrera en kryptorchid hund, men många väljer ändå att göra det i förebyggande syfte. Säljaren är inte skyldig att ersätta förebyggande operationer och sådana ingrepp ersätts inte heller av någon försäkring.

Har jag rätt till prisavdrag om min hund visar sig ha ett bettfel?

I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.

Om felet inte påverkar hunden och ingen veterinärmedicinsk åtgärd behöver vidtas kan du inte kräva ersättning av säljaren eftersom det är en hund för sällskapsändamål, som säljs enligt Svenska Kennelklubbens köpeavtal. Så länge hunden fungerar som sällskapshund är det inget ersättningsgillt fel på den.

Har jag rätt till prisavdrag om min hund har navelbråck?

SKK har sedan tidigare haft rekommendationen att uppfödaren ska ersätta köparen för nödvändig bråckoperation.  Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén beslutade på möte nummer ett år 2015 att ändra denna rekommendation. Navelbråck som är känt vid leveransen är inte ett dolt fel. Uppfödarna ansvarar enligt konsumentköplagen för fel som fanns vid leveransen men som upptäcks först senare. Ett känt navelbråck är ett synligt fel och UKK uttalade att om köparen fått tydlig information om att hunden är behäftad med ett navelbråck vid försäljningen så ska uppfödaren inte längre vara ersättningsskyldig för att åtgärda detta. UKK vill härmed starkt betona att det är av vikt att information om hundens defekt samt de eventuella konsekvenser den kan ge tydligt har givits till köparen i en bifogad bilaga. Det är upp till säljaren om denne vill göra en prisreduktion eller inte.

Kan jag som uppfödare kräva att köparen håller hunden liv- och veterinärvårdsförsäkrad?

Nej, det kan du inte. Du kan dock informera köparen om vikten av att hålla hunden försäkrad. Läs mer om försäkringar här: Om försäkringar

Kan jag bli ersättningsskyldig för fel på en hund jag givit som gåva?

Som givare av en gåva har man inte samma ansvar för fel i varan som vid en försäljning. Man utgår från att den som tog emot gåvan inte kan kräva ersättning för en bristfällig vara. Har gåvogivaren agerat i ond tro eller genom särskilt svek kan dock utgången bli en annan.

Vad händer om hunden har ett dolt fel men uppfödaren inte har någon dolda fel-försäkring?

Säljaren är ersättningsskyldig för dolda fel, oavsett om denne har en dolda fel-försäkring eller inte. Om det inte finns någon försäkring är säljaren skyldig att betala ur egen ficka.

Kan jag få hjälp av SKKs juridiska avdelning?

Ja, det kan du – om du är medlem i Svenska Kennelklubben. Läs mer här: Om juridisk rådgivning externalLink.

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.