Skriv ut

Statuter för korningsdiplom och statyetter

Diplom

Diplom utdelas efter ansökan och retroaktivt en gång årligen på boxerfullmäktige till uppfödare och hund som uppfyller nedan angivna krav.

  • Uppfödare tilldelas diplom för var åttonde (8) egenuppfödda hund som deltagit i korning oavsett resultat.(ex 8 mentaltestade boxer).
  • Hane tilldelas diplom för var sextonde (16) avkomma som deltagit i korning oavsett resultat.(ex 16 mentaltestade boxer).
  • Tik tilldelas diplom för var åttonde (8) avkomma som deltagit i korning oavsett resultat.(ex 8 mentaltestade boxer)

 

Uppfödare samt ägare till hund som ansökan avser skall vara medlem i Svenska Boxerklubben. De avkommor som ansökan baseras på skall vara svenskregistrerade.

Statyett

Statyett utdelas efter ansökan och retroaktivt en gång årligen på boxerfullmäktige till uppfödare och hund som uppfyller nedan angivna krav.

  • Uppfödare tilldelas statyett för var åttonde (8) egenuppfödda hund som deltagit i korning med resultat KORAD.
  • Hane tilldelas statyett för var åttonde (8) avkomma som deltagit i korning med resultat KORAD.
  • Tik tilldelas statyett för var fjärde (4) avkomma som deltagit i korning med resultat KORAD.

 

Statyettens kostnad på 864 kr bekostas till 50% av Svenska Boxerklubben och till 50% av uppfödaren/ägaren.

Ansökan skall vara Mentalkommittén tillhanda senast 1 december.

Ansökan skall innehålla namn och registreringsnummer för samtliga hundar. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar kan ej beaktas.


Ansökan sker genom att fylla i detta formulär internalLink

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.