Boxer för omplacering

Detta är en tjänst för boxer i behov av nytt hem. Har du en hund som behöver nytt hem?

 

Minimiålder för boxer till omplacering är 6 månader. Ägaren och/eller uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

omplaceringObservera att hundar som anmälts till omplacering (ej foderplacering) inte nödvändigtvis uppfyller valphänvisningskraven. Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas / familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. arbetsmeriter.

Vid eventuella frågor kontakta Ulrika Edgren

Annonserna under Omplacering ligger kvar en månad om inte förlängning eller borttagning anmäles!

Glöm inte att meddela när anmäld hund har fått ett nytt hem!

Anmäl hund för omplacering via detta formulär. internalLink


 

Just nu finns det inget i denna kategori.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.