Skriv ut

Hälsoenkät 2014

SBK's utskott avel och hälsa har tagit fram en hälsoenkät som är gemensam för alla rasklubbar. Boxerklubben genom Avel/Hälsa har samordnat enkäten med rasspecifika detaljer för boxer.

Enkäten är utarbetad efter bl.a. Agrias statistik i Breed Profile.

Enkäten ägs av respektive rasklubb och rasklubben bestämmer hur all hantering ska ske. Svaren går till Barbro Olsson som utarbetat enkäten, och hon tar fram den sammanställning som klubben vill ha.

Hundägaren väljer om man vill lämna uppgifter om hunden eller ej. Utdata baseras på icke kända individer.

Enkäten läggs ut nu och ska ligga kvar året ut. Därefter sker utvärdering av hälsoenkäten. 

Hoppas ni alla använder er av hälsoenkäten så Boxerklubben kan använda enkäten i sitt arbete för en sundare boxer. Denna enkät kompletterar den tidigare hälsoenkäten som är publicerad på hemsidan.

Länk till enkäten externalLink

Anders Härnman ordförande.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.