Skriv ut

Kommittén för Avel & Hälsa

Kommittén har till uppgift att

 • presentera och sprida bred information i avelsfrågor
 • samla och sammanställa information om rasen boxer
 • följa forskning och utveckling beträffande avel
 • vid förfrågan agera diskussionspartner i avelsfrågor
 • bistå uppfödare, tik- och hanhundsägare med information, faktaunderlag och råd i avelsfrågor
 • informera om SKKs registreringskrav och fastställda hälsoprogram
 • informera om SvBs kravnivåer på föräldradjur för valphänvisning, samt om klubbens rekommendationer
 • ansvara för att ett centralt utbildnings- och informationsmaterial för uppfödare och hanhundsägare finns tillgängligt
 • ansvara för genomförandet av central utbildning och information i avelsfrågor
 • verka för att LO arrangerar lämplig lokal avelsutbildning för uppfödare och hanhundsägare
 • fungera som remisskanal i avelsfrågor

 

Kommitténs mål

Målsättningen är att skapa en verksamhet som skall vara intressant och nödvändig för varje uppfödare och hanhundsägare i rasen. Verksamheten skall väcka intresse och förståelse för avelsfrågor hos alla som äger hundar av rasen boxer.

Kommittéledamöter


Lotta Johansson (ansv)
Sofia Dunder
Janet Johansson
Maritha Östlund Holmsten (adjungerad)
Marlene Mussawir (adjungerad)

Ev. frågor rörande Avel & Hälsa besvaras av Lotta Johansson

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.