Skriv ut

Information om utställningar.

Alla raser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden boxer avseende huvud, bett, hals, storlek, färg, kroppsbyggnad, extremiteter, bakställ, rörelser, hud och päls. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, till exempel för boxer diskvalificerande fel som aggressiv eller extremt skygg, hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter och medfödd kort svans (stubbsvans). Fel bedöms efter hur stor avvikelsen från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas kvalitetspriset Disqualified.

Rasstandarden bestäms av kennelklubben i rasen hemland.

Bedömningen börjar med kvalitetsbedömning som innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Kvalitetspriserna är Excellent, Very good, Good, Sufficient eller Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Även HP och CK är en kvalitetsbedömning.

Bedömningen fortsätter med konkurrensbedömning som innebär att de hundar som i kvalitetsbedömningen erhållit kvalitetspris Excellent och Very good går vidare till konkurrensbedömningen. I klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning.

I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser: CK och HP.

Här kommer också redovisas domarkritiker från Boxerklubbens utställningar.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.