Skriv ut

Övriga hälsoproblem

Hudproblem

I hälsoenkäter framkommer att enligt ägarna upplevs det största problemet för hunden vara hudåkommor (klåda, utslag, röda tassar), infektioner samt allergier.

Spondylos 

Spondylos innebär förändringar i ryggkotor och disker som medför pålagringar framför allt under och mellan kotkroppar, så att benbryggor bildas. Också ryggens disker kan vara skadade och i vissa fall kan ryggmärgen utsättas för tryck med smärtor och rörelsestöranden som följd. I en del länder är det obligatoriskt med spondylosröntgen på avelsdjur.

pdf Instruktioner för spondylosröntgen

Kejsarsnitt

Resultatet av hälsoenkäter visar att rasen har hög frekvens kejsarsnitt. Enligt resultat av ett examensarbete vid SLU år 2000, baserat på rasklubbens enkäter, framkom att primär värksvaghet orsakar majoriteten av förlossningsproblemen.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.