Skriv ut

Mentalbeskrivning hund MH


Mentalbeskrivning (MH) ger ägare och uppfödare en beskrivning av hur en hund reagerar på diverse retningar. Under ca 40 minuter går ägaren och hunden genom en bana med olika stationer. Under banan exponeras hunden för ett antal olika testsituationer. Allt iakttas av en mentalbeskrivare som i ett protokoll noterar hur hunden reagerar. I protokollet antecknas vad hunden gör på en intensitetsskala, dvs om den inte gör något alls kommer krysset i ruta ett och om den reagerar snabbt/mycket hamnar det i ruta fem.

Det är alltså en ren beskrivning av vad hunden gör under banans gång och inget är fel eller rätt. Hunden blir vare sig godkänd eller underkänd. Resultatet kan användas som information i avelsarbetet, för ägaren som förhoppningsvis lär känna sin hund bättre och för etologiforskare. MH krävs för att få tävla i bruksgrenarna och även på föräldradjur för att få registrera valpar hos Svenska Kennelklubben.

Alla MH-banor i Sverige är byggda på i stort sett samma sätt med snarlikt utseende och alla funktionärer (figuranter) är utbildade, vilket gör att det inte ska vara någon skillnad på om hunden testas i Malmö eller i Kiruna. Läs mer i SBK:s broschyr MH som verktyg pdf.

Hunden beskrivs i följande moment:

  • Kontakt - hälsning/samarbete/hantering
  • Lek - leklust/gripande/dragkamp
  • Jakt - förföljande/gripande
  • Aktivitet - hundens förmåga att anpassa sig i en passiv situation
  • Avståndslek - intresse/hot-aggresivitet/nyfikenhet/leklust/samarbete
  • Överraskning - rädsla/hot-aggresivitet/nyfikenhet/kvarstående rädsla/ kvarstående intresse
  • Ljudkänslighet - rädsla/nyfikenhet/kvarstående rädsla/kvarstående intresse
  • Spöken - hot-aggresivitet/kontroll/rädsla/nyfikenhet/kontakt
  • Lek - leklust/gripande
  • Skott - skottfasthet

 

Spindeldiagram

MH-resultat kan redovisas i form av spindeldiagrampdf

4605 boxrar är beskrivna i detta diagram. Den gröna randen utgör brukshundmedelvärdet. Vi kan se att boxern är mer kontaktvillig, engagerar sig mer i lek (dock är gripandet under brukshundmedelvärde), den är mer nyfiken, har högre aktivitet och mindre rädslor

spindeldiagramBoxer

Klicka på bilden för förstoring

 

Bildspel

Kontakt - hälsning
Kontakt - hantering
Leklust - dragkamp
Leklust - dragkamp
Förföljande
Gripande
Aktivitet
Avståndslek - intresse
Avståndslek - leklust, samarbete
Avståndslek - uppmanar passiv figurant
Överraskning - nyfikenhet
Ljudkänslighet- nyfikenhet
Spöken - kontroll, rädsla
Spöken - nyfikenhet, kontakt
Två skott i aktivitet
Två skott i passivitet
Kontakt - hälsning

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.