Skriv ut

Boxerns exteriör i fokus

Svenska Boxerklubben är sedan länge, av SBK, tilldelad avelsansvaret för Boxern. Avdelningsstyrelsen, genom exteriörkommittén, vill verka för ett bredare samarbete och öka intresset för Boxerns exteriör hos dagens uppfödare och alla andra Boxerentusiaster som kanske blir morgondagens uppfödare.

Exteriörkommittén har arbetat fram ett förslag för att nå en större förståelse och kunskap om Boxerns rasstandard, få det till att bli en helhet och inte bara detaljer utan sammanhang.

  • Årets uppfödarträff har tema rasstandard och exteriör
  • På varje uppfödarträff ska finnas en punkt som rör exteriör/rasstandard
  • Under 2015 kommer tre exteriördagar att arrangeras på olika ställen i landet.
  • Från och med 2017 kommer det arrangeras en ren exteriörträff vartannat år.

 

Här ges tillfälle att under trevliga former förkovra sig till gagn för både sig själv och inte minst Boxern.

Efter Boxerfullmäktige 2016 kommer utseendet på uppfödarlistan ändras och då kommer de som har deltagit på en eller flera av träffarna ovan att markeras på uppfödarlistan som ”uppfödare som deltar på Boxerklubbens utbildningar”.

Viktigt att notera är: Inga kommer att plockas bort!

De som inte har haft möjlighet att vara med och fördjupa sina kunskaper står kvar som idag.

De uppfödare som är undantagna från att gå de nya utbildningarna är:

  • Exteriördomare och exteriörbeskrivare
  • De som deltagit på uppfödarträff under de senaste 10 åren
  • De som deltagit på uppfödar-/exteriörutbildningar som arrangerats i SLO och MÖLO
  • Fött upp minst 5 Boxer som tilldelats CK av ATIBOX-listad domare externalLink.

 

När detta börjar gälla, mars 2016, kommer det att ligga på den enskilde uppfödarens ansvar att meddela exteriörkommittén när kravet för markering är uppfyllt.

Exteriörkommittén genom Nina Persson

Detta förslag antogs på Avdelningsstyrelsens möte 2014-04-23

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.