Skriv ut

Kommittéer mm

Verkställande utskott (VU)

Lotta Johansson
Pernilla Sundberg
Eva Jacobson

Avel-Hälsa

Lotta Johansson (ansvarig) , Sofia Dunder, Maritha Östlund-Holmsten adjungerad, Marlene Mussawir adjungerad

Prov-Tävling inkl mentalverksamheten

Towe Melander (ansvarig)
Lotta Johansson

Exteriör

Hans Åhnström (ansvarig)

Utställning

Kicki Bergström (ansvarig)
Hans Åhnström

PR/INFO

Lotta Johansson (ansvarig)
Helena Fredriksson

Boxerbladet

Helena Fredriksson (redaktör)
Carina Karlsson
Frida Wickström
Susanne Hassler
Ulf Nolmark
Elisabeth Wahlström
Lotta Johansson (ansvarig utgivare)

Webmaster

Erik Sundberg

BoxerSM 2017

Eva Jacobsson (ansvarig)

Boxerläger 2017

Cecilia Thelin (ansvarig)
Ingrid Trip

Medlemsansvarig

Lotta Ullid

Förtjänstecken

Eva Jacobson

Lathunden

Sofia Dunder (ansvarig)
Sven-Einar Holmsten

Maritha Östlund Holmsten

Valphänvisning, uppfödarregister

Ulrika Edgren

Kontakter LO

SLO Eva Jacobsson
VLO Pernilla Sundberg
ÖGLO Sofia Dunder
MÖLO Lotta Johansson
NVLO Tove Melander
ÖLO Sofia Dunder
GDLO Hans Åhnström
MNLO- ÖNLO Kristin Bergström

Arbetsgrupp Atibox 2018

Anders Härnman, General manager
Maritha Östlund Holmsten, Manager
Tommy Dahlström, Vice Manager
Barbro Olsson, Secretary
Jill Mellström, Marketing
Eva Jacobson, Treasurer
Erik Sundberg, Web Master

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.