Skriv ut

Info till lokalområdena

Ansökan om MH sker numera genom SBK Tävling externalLinkVarje lokalområde ska genom egen inloggning själva ombesörja att MH/MT/Korning registreras på denna sida.

pdf Här kan du läsa vilka bestämmelser som gäller när man arrangerar ett MH (t.ex. ansökan om prov, villkor för deltagande, prioriteringsordning, funktionärer, känd mental status).

pdf Här hittar du anvisningar om hur mentalbeskrivningen ska utföras (viktigt att funktionärerna har den senast uppdaterade upplagan):

pdf Denna beskrivningsmall använder beskrivaren vid ett MH.

pdf Här finns motsvarande bestämmelser för arrangemang av MT/Korning:

pdf Anvisningar MT (tänk på att ta fram aktuella anvisningar till funktionärer vid MT)

pdf Denna bedömningsmall använder mentaldomarna vid MT:

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.