Skriv ut

Kommitteér

Arbetet inom AS bedrivs i olika kommittéer. Dessa kommittéer kan sägas utgöra grunden för att klubben ska fungera. Inom Svenska Boxerklubben finns fem kommittéer.

Avel &Hälsa

Kommittén för Avel och Hälsa ska fungera som stöd till uppfödarna i avelsfrågor. Vidare ska kommittén även bland annat arbeta med att driva frågor rörande avelsutveckling, följa forskning och utveckling rörande avel samt sammanställa statistik i hälsofrågor.

Exteriör

Boxerns exteriör är en viktig grundpelare för uppbyggnad av vår ras. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. D.v.s. är grunden för vårt avelsarbete med hjälp av hälsobiten.

Exteriörkommittén har till uppgift att följa upp vår ras exteriör och främja intresset för boxerns exteriör hos uppfödare och boxerentusiaster.

Prov och tävling inkl mental

Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt. Den skall visa tillgivenhet och trofasthet mot hela familjen. Detta är grundpelarna som prov och tävlingskommittén arbetar med genom Mentalbeskrivning hund och Mentaltest hund.

Boxern är en brukshund och används flitigt på bruksprov, IPO/BSL och lydnad. Detta är en stor del av arbetet för kommittén att vara remissinstans och kontakten vidare med vår huvudorganisation SBK. Dessutom ansvarar kommittén för Boxer-SM som är i sig själv ett magnifikt arrangemang. Där det tävlas tre dagar i alla grenar och utställning.

Utställning

Utställningsverksamheten är också en stor del i kommitténs arbete. Det ställs ut ca 550 boxer varje år på våra utställningar.

Medlem

Medlemskommittén består av en person som hanterar medlemsansökningar och registrerar dessa hos SBK. Är behjälplig lokalområdena med kontroll och uppgifter rörande medlemskap. Svarar på frågor från medlemmarna. D.v.s är Boxerklubbens ansikte ut till medlemmarna.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.