Skriv ut

Vilken kategori tillhör du?

Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemskap. Välj den medlemsform som passar dig!

Medlemsavgift

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Förbundsavgiften för år 2018 är 400 kronor inom Sverige. Den lokala avgiften går till rasklubben eller lokalklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Medlemskap år 2018

Ordinarie medlemskap
Familjemedlemskap
Ungdomsmedlemsskap
Utlandsmedlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift 400 kr och lokal avgift till Boxerklubben 200 kr. Totalt 600 kr. Tidigare benämnt helbetalande medlem A.

Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Om du är medlem i en lokalklubb och betalar förbundsavgift genom lokalklubben och önskar bli medlem i Boxerklubben betalar du 200 kr. Tidigare benämnt delbetalande medlem D.

 

Familjemedlem betalar endast lokal avgift på 130 kr till Boxerklubben. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden och Boxerbladet. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se

SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben.

Ungdomsmedlem erhåller Boxerbladet.

Se nedan!

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är högre för utlandsmedlemskap än för ordinarie medlemskap på grund av högre administrativa kostnader.

Ev intresserad kontakta ordföranden i Boxerklubben.

Avgift 600:- / år Avgift 130:- / år    

 

Medlemskap i Svensk Hundungdom

Medlemskap i Svensk Hundungdom kostar 300 kr. I detta pris ingår medlemskap i lokal hundungdomsklubb samt en specialklubb.  Denna summa betalas inte till Svenska Boxerklubben utan direkt till Svensk hundungdom. De skickar informationen till SBK som i sin tur registrerar medlemskapet. Specialklubb kan vara lokal Brukshundklubb eller rasklubb.

Om specialklubben är SBK-ansluten får man ytterligare ett medlemsnummer och vid intresse av flera medlemskap i andra SBK-anslutna klubbar betalar man bara den lokala klubbens kostnad för medlemskapet. Om specialklubben däremot tillhör SKK kan man inte begära att få bli medlem i en SBK-ansluten klubb till det samma pris utan då är det ordinarie pris som gäller.

Exempel 1: Du väljer att bli medlem i Lidingö hundungdom så får du välja ytterligare 1 klubb i priset av 300 kr om man då väljer en SBK ansluten klubb t ex Lidingö Brukshundklubb.  Vill du sen bli medlem i sin rasklubb som även den är SBK ansluten t ex Svenska Boxerklubben så betalar du bara 200 kr för det.

Exempel 2: Du väljer att bli medlem i Lidingö hundungdom och i detta fallet vill du även bli medlem i Svenska Stövarklubben (som är en SKK-ansluten klubb) Detta kostar dig 300 kr. Vill du bli medlem även i en lokal Brukshundklubb så betalar du en avgift på 380 kr (förbundsmedlemsavgiften till SBK) + lokal avgift till klubben. 

Länkar

http://www.skk.se/sv/SHU/Om-oss/Vara-lokalklubbar/
http://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/
http://www.skk.se/sv/medlem/Vanliga-fragor-om-medlemskap/Hitta-din-klubb/medlem-i-special-och-rasklubb
https://hundar.skk.se/medlemsguiden/
http://www.skk.se/sv/medlem/Vanliga-fragor-om-medlemskap/Hitta-din-klubb/medlem-i-special-och-rasklubb/lista-specialklubbar/
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/sok-klubb/

Viktigt

Ange personnr, namn, adress och vilket medlemskap du betalar för på inbetalningen. Om du är medlem i en lokalklubb och betalar förbundsavgift genom lokalklubben och önskar bli medlem i Boxerklubben ange vilken lokalklubb du tillhör. Gäller medlemskapet annan person än dig själv fyller du naturligtvis i denna persons uppgifter.

Inbetalning till Sv Boxerklubben Pg 27109-8.

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.