Skriv ut

Organisation

Internationellt

Generellt sett finns det tre erkända organisationer som styr i hundvärlden:

Specifikt för rasen Boxer finns även "Association Technique Internationale du Boxer externalLink" (ATIBOX). En världsomspännande sammanslutning av nationella boxerklubbar vilken Svenska Boxerklubben är medlem i.

Nationellt

Svenska Kennelklubben externalLink (SKK) är den styrande organisationen i Sverige och är ansluten som medlem i FCI.

Svenska Boxerklubben är av SKK erkänd som den officiella rasklubben för Boxer och därmed ansvarig för rasen i hela Sverige. Detta genom sitt medlemskap i specialklubben för alla brukshundar, Svenska Brukshundklubben externalLink (SBK).

Svenska Boxerklubben styrs och leds av en central styrelse, avdelningsstyrelsen (AS). Geografiskt emellertid, är Svenska Boxerklubben indelad i 9 lokala klubbar/ lokalområden (LO). Tillsammans organiserar LO:na de flesta aktiviteter inom Svenska Boxerklubben. Varje LO leds av en lokal styrelse.

Svenska Boxerklubben har för närvarande drygt 1000 registrerade medlemmar och ca 500-600 Boxer registreras årligen av Svenska Kennelklubben.

 

organisation

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.