Skriv ut

Info till uppfödare

Eftersom hundar i stor utsträckning nedärver beteenden och egenskaper har uppfödare med hjälp av mentalbeskrivnng/MH stor möjlighet att påverka sin avel genom att välja rätt föräldradjur till sin avkomma. Av den anledningen är det oerhört viktigt för uppfödare att få hela kullar MH-beskrivna, för att kunna se om de har lyckats få fram den mentalitet som är önskvärd för rasen (enligt RAS). Med hjälp av MH kan man också föra statistik över avkommor till ett föräldradjur/föräldrapar.

För att få boxervalpar registrerade hos Svenska kennelklubben krävs bl.a. att båda föräldradjuren har känd mental status (blivit MH-beskrivna). Denna beskrivning måste ha skett innan parning.
Förutom mentalbeskrivningen finns möjlighet att mentaltesta MT/kora avkommor. Här bedöms hundens mentalitet med hjälp av olika testsituationer. Om hunden blir godkänd i mentaltestet samt även i exteriördelen (en noggrann genomgång av hundens exteriör av exteriörbeskrivare enligt fastställt protokoll), erhåller hunden titeln ”korad”.
Uppfödare som fått ett antal individer från egen uppfödning mentaltestade kan ansöka om diplom och/eller statyett hos Svenska Boxerklubben.


Statuter för korningsdiplom och korningsstatyetter

Mentalbeskrivning av valpar

För några år sedan togs även en mentalbeskrivning av valpar MV, fram av Svenska Brukshundklubben. Syftet med mentalbeskrivning valp (MV) är att på sikt få ett material/underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT). Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.

MentalbeskrivningValpBoxer

pdf Redovisning MV beskrivna hundar 2013 och 2014 (samtl raser)

pdf Mentalbeskrivning valp / MV

pdf Lista över godkända beskrivare för MV

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.