50yrUppfödarträff 2014

Den 24-26 oktober 2014

 

 


 

AnnonsVälkomna till Uppfödarträffen

OBS! Tryckfelsnisse har varit framme! Sista anmälningsdag är 4 oktober!

24 - 26 oktober 2014, Herrfallet utanför Arboga.

Årets Uppfödarträff är fokus riktad på Boxerns Exteriör. Vi kommer grundligt presentera Boxerns rasstandard och anatomi. Lära oss lite om bedömningsteknik inför grupparbetena på söndagen. Grupparbeten kommer att ske genom praktisk bedömning av flera boxer och avslutas med gruppredovisning.

Utbildningen är ett led i att förbättra er kunskap i boxerns exteriör och framförallt skapa intresset för boxerns exteriör. Exteriören tillsammans med hälsa och mentalitet är av allra största vikt för boxern och för att ni ska lyckas som uppfödare.

Det är många av våra äldre uppfödare, exteriördomare och exteriörbeskrivare som påbörjat sin utbildning genom denna utbildning.

De uppfödare som deltager premieras i vårt uppfödarregister med en markering "Uppfödare som deltar på Boxerklubbens utbildningar". Se även Kommittéer->Exteriör->Boxerns exteriör i fokus internalLink.

Ni alla är välkomna, boxerägare, uppfödare och boxer fantaster.

Hoppas ni passar på och bokar denna helg för Boxerns Exteriör.

Exteriörkommittén

 


 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.