Skriv ut

Exteriörkommittén

Sedan årsmötet så leds kommitténs arbete av Hans Åhnström.Tillsammans finns här många års kunskap som tillsammans ska försöka möta de mål som Svenska Boxerklubben ställt. Vi hoppas att ni alla boxeruppfödare, hanhundsägare och i övrigt intresserade boxerentusiaster ska se oss som en tillgång och använda er av oss och vårt arbete. På boxerklubben.org finns under kommittéer/exteriör en del information som ni kan ha nytta av bland annat rasstandarden och raskompendium.

Exteriörkommitténs huvuduppgift är att främja intresset för boxerns exteriör.

Det ska vi göra genom:

  • Information till uppfödare och boxerintresserade.
  • Exteriörutbildning av uppfödare och boxerintresserade.
  • Bredda intresset för boxerns exteriör
  • Exteriördelen ska behandlas och vara en återkommande programpunkt på     uppfödarkonferenser.
  • Domarreferat från Boxerklubbens utställningar i Boxerbladet.
  • Redovisningdomarkritiker från Boxerklubbens utställningar på hemsidan.
  • Fungera som remisskanal i exteriöra frågor.
  • Sammanställning av SRD.

 

Exteriören är tillsammans med hälsa och mentalitet av allra största vikt för boxern. Det är extra viktigt att exteriören beaktas vid avel, då boxern har en komplicerad rasstandard som ingående beskriver hur boxern ska se ut, speciellt boxerns adelsmärke huvudet, och dess proportioner. Samt i övrigt viktiga måttförhållanden.

Exteriören är viktig för funktionen; Boxerns kropp är lite speciell eller vad sägs om formuleringen angående boxerns helhet i rasstandarden, ”Boxern ska vara en medelstor, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Muskulaturen ska vara torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat sätt. Rörelserna ska vara livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern ska varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt”. Det är inte lätt att få till allt detta, men målet för alla måste vara att varje parning ska ta er uppfödning närmare rasstandarden. Och för att hjälpa er med detta så arbetar kommittén för närvarande med framtagning och genomförande av en boxer-exteriörutbildning.

Sedan några år tillbaks så finns boxern med på SKK’s SRD-lista (särskilda rasspecifika domarinstruktioner) för att undvika exteriöra överdrifter, med fokus på hundens hälsa. Där ägnas stor vikt åt huvudets proportioner, andning, bettet och huden. Sammanställningarna som gjorts med hjälp av utställningsdomarnas rapporter visar hittills att den svenska boxern har ganska få anmärkningar som är med på SRD-listan, men vi tycker att det är viktigt att det fortsätter så och målet är att vi inom några år inte ska behöva vara med på denna lista.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor eller behöver råd.

Exteriörkommittén genom Hans Åhnström.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.