Skriv ut

Prioriteringsordning för Korning/Mentaltest

Vid mentaltest (MT) och mentalbeskrivning (MH) som arrangeras av rasklubb har rasklubben möjlighet att prioritera enligt egen norm. Prioriteringen skall syfta till att gynna aveln. Det är även viktigt att MT och MH arrangeras så att det finns möjlighet för LO-medlemmar att testa sin hund inom lokalområdet. Boxerklubbens prioritering har därför inte tidigare tillåtit att MT arrangeras på beställning av uppfödare. Nedanstående förslag på revidering är en förenkling av de prioriteringsregler som i dag gäller för Sv Boxerklubben, de ger också utrymme för lokalområdena att arrangera MT i samarbete med uppfödare. Om lokalområdet väljer att arrangera MT för enskilda uppfödare måste detta ske utöver ordinarie planering för mentaltester, detta för att säkerställa LO-medlemmars möjlighet att delta i MT. Mentalkommittén/AS föreslår att prioriteringsnormerna ändras enligt nedanstående förslag, samt att dessa ändringar börjar gälla 2007-04-01, genomgången 2014, inga ändringar.

Prioriteringsnormer

Antalet hundar får ej överstiga åtta (8). Har fler än åtta hundar anmälts måste prioritering ske. Följande prioriteringsnormer gäller för Sv. Boxerklubben:

a) vid ordinarie utannonserat test

  1. Anmälan och anmälningsavgift insänd i stipulerad tid.
  2. Hund av rasen boxer som uppfyller kraven för att bli officiellt korad.
  3. (När Sv. Boxerklubben står som arrangör har egen ras företräde.)
  4. SvB och LO-medlems hund, som uppfyller kraven för officiell mentaltest.
  5. Hund som inom kort passerar 48-månadersgränsen, som uppfyller kraven för officiell mentaltest.
  6. Fullcertad hund *, som uppfyller kraven för officiell mentaltest.
  7. Hundar av brukshundsras.
  8. Övriga

Om ovanstående prioriteringsordning ej skiljt hundarna åt, tillämpas lottningsdragning.

* Pkt 6. Det åligger hundägaren/uppfödaren att meddela arrangören om att sådan anledning till prioritering föreligger och inge erforderliga uppgifter.

 

b) vid av enskild uppfödare, inom arrangerande LO, beställt mentaltest

  1. Boxer i enlighet med vad som har överenskommits mellan arrangerande LO och beställande uppfödare.
  2. Enligt prioriteringsordning vid ordinarie utannonserat test.

För att säkerställa alla LO-medlemmars möjlighet att delta i mentaltest måste mentaltest beställt av uppfödare arrangeras utöver ordinarie program.

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.