Skriv ut
Senast uppdaterad tisdag, 06 november 2018

Reviderad RAS 2017

Svenska Boxerklubben (SvB), har arbetat med avelsstrategier och avelspolicys inom rasklubbens ramar sedan 1998. De dåtida uppfödarträffarna lade grunden till de första avelsstrategierna och Svenska Boxerklubben var en av pilotrasklubbarna för de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) RAS berör alla uppfödare av en ras.
Klubbens första RAS fastställdes av SvBs avdelningsstyrelse (AS) den 28 november 2004 och stadfästes av SKK samma år. RAS ska revideras vart femte år, av olika anledningar blev det inte av 2009.
Nu finns en reviderad RAS 2017 fastställd av SKK:s avelskommitté i november 2018.
Information, diskussion och förankring av revideringsarbetet med RAS har skett vid följande tillfällen;

 - uppfödarträff/konferens, Ånnaboda 2013

- lokalområdenskonferens/Boxerfullmäktige 2014

- uppfödarkonferens, Arboga 2014

- lokalområdeskonferens/Boxerfullmäktige 2015

- lokalområdeskonferens/Boxerfullmäktige 2016

- uppfödarträff/konferens i Linköping 2016

Det reviderade RAS fastställdes av Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse i mars 2017.

Länk till RAS 2017

hd

Ansvarig utgivare: Lotta Johansson
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.