Skriv ut

Valpköp

Före valpköpet

Har du satt dig in i vad sberaom kommer att krävas av dig som hundägare? Tänk på att du måste kunna ta väl hand om din vän under lång tid framöver. Det är inte lite en boxer fordrar i form av tid och intresse från din sida. Boxer är en brukshund och kräver som sådan inte bara mycket och regelbunden motion, utan även mental stimulans. Boxerns storlek och livliga temperament gör att den fordrar en fast och konsekvent uppfostran, grundad på vänlighet. Den tycker om att arbeta, varför den också bör få den möjligheten. En hund är dessutom ett flockdjur och mår inte bra av att lämnas ensam hemma under stor del av dagen.

Rasstandard

För varje, av SKK registrerad och erkänd hundras finns en rasstandard som i detalj beskriver rasens ideal, så väl exteriört som mentalt.
Boxerns hemland är Tyskland, där rasen skapades för ca 100 år sedan genom att korsa den tyska Bullenbeissern med den engelska Bulldoggen. Därför är också rasstandarden för boxer pdf, vilken gäller över hela världen, tysk.

Val av valp och uppfödare

Kontakta helst flera uppfödare. Bli inte förvånad eller irriterad om du utsätts för en rad ingående frågor. En seriös uppfödare vill hålla fortsatt kontakt med sina valpköpare. Dels för att få följa valpens utveckling, vilket har betydelse för det fortsatta avelsarbetet, dels för att bistå med råd och hjälp så att du och din valp får de bästa förutsättningar för ett gott liv tillsammans. Det är av avgörande betydelse att din valp startat sitt liv i en bra miljö. Uppfödaren har här ett stort ansvar vad gäller valpens utveckling, såväl när det gäller arv som miljö.
När man väljer valp väljer man till stor del föräldrardjur. Avelsmaterialet ska vara väl dokumenterat och testat med officiella meriter. Likaså ska uppfödaren kunna svara uppriktigt på frågor om vilka sjukdomar och defekter som förekommer inom släkten. Tag därför reda på så mycket som möjligt om mor-farföräldrarna, liksom om föräldradjurens kullsyskon och tidigare avkommor efter hanen eller tiken.

Mentalitet

Mentalitet hos boxer är av allra största vikt! En hund som inte har en stabil mentalitet kan få utstå mycket lidande och inte minst, orsaka sin ägare många problem. En hunds mentalitet uppstår dels genom arv, dels genom påverkan från moder och uppväxtmiljö. Först uppfödarens och därefter den miljö du som ägare ger den. Man förstår då hur viktigt det är att innan köp av valp, förvissa sig om föräldradjurens bakgrund och valpens första miljö.

De officiella tester som används för att bedöma mentaliteten hos boxer är:

 • Genomfört MH med skott i ruta 1,2,3
 • Mentaltestdelen vid Korning

Sjukdomar

Boxer, liksom andra raser, är emellanåt utsatt för sjukdomar och skador. Det finns ingen garanti för att två friska föräldrar får genomgående friska avkommor. Men för att minska risken för sjukdom, bör all avel bedrivas med friska djur, såväl mentalt som fysiskt!

Exteriör

Det som bl.a. ger rasen boxer dess särprägel är utseendet, exteriören. Betydelsen av en god exteriör inom en ras kanske kan tyckas mindre viktig. Men det handlar inte enbart om skönhet, det handlar också om rasens funktionalitet för det ändamål vilket rasen avlats fram. Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, tex vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, huvud, kroppsbyggnad, benställning, bett och så vidare.Som brukshund måste en boxer vara sunt anatomiskt byggd för att tåla de påfrestningar den utsätts för. Rasstandarden för boxer beskriver mycket detaljerat hur idealboxern ska se ut, framför allt är huvudet mycket utförligt beskrivet. Det finns inte någon annan ras vars standard så ingående beskriver just huvudet.

Det som används för att bedöma boxers exteriör är:

 • Exteriörbeskrivning
 • Exteriörbeskrivningsdelen vid Korning
 • Utställning


Vid en utställning jämförs hunden först med rasstandardens exteriöra krav, utan hänsyn till andra deltagande hundar och får sig tilldelat ett kvalitetspris. Kvalitetsbedömning innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspris. Hundar som tilldelats Excellent eller Very good  tävlar därefter vidare i olika konkurrensklasser. Utmärkelser som HP (valpklass) , CERT och CK utdelas i konkurrensklass på officiella utställningar. Lämpligt är att din valps föräldrar har tilldelats minst Good eller Very good i kvalitetsbedömning vid officiell utställning. Även inofficiella utställningar förekommer, men det finns då ingen garanti för att domaren är utbildad och auktoriserad att bedöma just rasen boxer. Resultat från en sådan utställning räknas därför inte som officiell och dokumenterad merit.

Köpet

När du väl gjort ditt val och bestämt dig för en boxervalp, så tänk på att valpen kan hämtas först vid 8 veckors ålder. Tidigare är den inte mogen att lämna mor och syskon. Det kan ge valpen men för livet att alltför tidigt berövas den trygghet och uppfostran som tiken och kullsyskonen erbjuder.

När valpen är färdig att levereras och du ska hämta den, ska:

 • Köpeavtal upprättas (läs noga igenom innan du skriver under)
 • Registreringsbevis från SKK (stamtavla) erhållas från uppfödaren
 • Intyg på ID-märkning erhållas från uppfödaren. Valpen själv ska dessutom vara ID-märkt, genom tatuering i örat eller med microchip.
 • Veterinärbesiktningsintyg, ej äldre än sju dagar, erhållas från uppfödaren
 • Ev. intyg avseende parvovirus vaccination. Valpen bör vara vaccinerad en gång mot parvovirus, varför veterinärintyg i så fall ska erhållas från uppfödaren. Valpen bör dessutom vara avmaskad.
 • Skötselanvisningar, matlista m.m. ska kunna erhållas från uppfödaren

Övrigt

När valpen är runt sju veckor gammal, alltså strax innan valpen hämtas, ser många uppfödare till att valpen grundvaccineras mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit). Det är inte tre sprutor utan en enda, en så kallad trippelvaccination. På det köpeavtal du får framgår det om valpen är vaccinerad eller inte.
Om inte uppfödaren ombesörjt försäkring av valpen, så teckna omgående en sjuk- och livförsäkring för din boxer. Kostnaderna för veterinärvård är ofta mycket höga, varför en försäkring är trygg att ha.

Till sist:

Svenska Boxerklubben ber att få önska dig och din boxer Lycka till! 


 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.