Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\Bilder\tillbaka_pilli.jpg

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder\valpgalleri_bild11.jpg


Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\text_logga\07_as-information.jpg

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder\valpgalleri_bild16.jpg

 


Nya regler gällande knäledsstatus för avel
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\text_logga\07_as-nytt.jpg


Nytt 29 jan
Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\text_logga\07_as-protokoll.jpg

 

 

 


 

  

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\text_logga\07_as-protokoll.jpg

2012

Nytt!
Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2012-01-14/15

2011

VU-protokoll 2011-12-21

Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2011-12-14

Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2011-11-14

VU-protokoll 2011-10-18

Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2011-10-12

Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2011-08-24

Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2011-06-15

VU-protokoll 2011-06-13

Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2011-05-08

VU-protokoll 2011-04-26

Avdelningsstyrelsen styrelsemöte 2011-03-30

Avdelningsstyrelsen Konstituerande styrelsemöte 2011-03-14

Boxerfullmäktige 2011-03-14

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2011-01-15/16

2010

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2010-11-28

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2010-10-07

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2010-08-23

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2010-06-28

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2010-05-15/16

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2010-04-14

Avdelningsstyrelsen Konstituerande styrelsemöte 2010-03-14

Boxerfullmäktige 2010-03-14

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2010-01-10

2009

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2009-11-21/22

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2009-10-06

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2009-08-09

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2009-06-10

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2009-04-18/19

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2009-03-29

Konstituerande möte 2009-03-15

Boxerfullmäktige 2009-03-15

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2009-01-11

2008

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2008-11-8/9

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2008-10-05

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2008-08-03

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2008-04-19/21

Boxerfullmäktige 2008-03-09

Konstituerande möte 2008-03-09

2007

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2007-09-30

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2007-11-17/18

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2007-06-10

Boxerfullmäktige 2007-03-11

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2007-04-21

Konstituerande möte 2007-03-11

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2007-02-28

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2007-01-04

2006

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006-11-25

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006-06-11

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006 0 309

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006 08 17

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006 06 08

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006 05 04

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006 04 14

Konstituerande möte 2006-03-13

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006-03-11

Skriftligt mailmöte 2006-02-28

Skriftligt mailmöte 2006-02-06

Skriftligt mailmöte 2006-02-06

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2006 01 05

2005

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte_2005-11-19/20

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte_2005-09-13

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte_2005-07-07

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2005-06-05

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2005-04-09

Konstituerande möte 2005-03-21

Konstituerande möte 2005-03-13

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2005-01-08

2004

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2004-11-28

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2004-09-11/12

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2004-08-20

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2004 06 14

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2004-04-12

Konstituerande möte 2004-03-14

2003

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2003-11-29/30

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2003-08-30/31

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2003-06-11

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2003-03-30

Konstituerande möte 2003-03-15

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2003-01-05

2002

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2002-11-23/24

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2002-08-24

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2002-06-14

Avdelningsstyrelsen Styrelsemöte 2002-04-20/21

Konstituerande möte 2002-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS informerar: Nya regler gällande knäledsstatus för avel

SKK/AK har fattat beslut om att undanta utomnordiskt boende avelshund från krav på knäledsröntgen. Hund som bor eller visats i Sverige (t ex på leasingavtal) ska röntgas och avläsas före avel i Sverige.

Bakgrunden till beslutet är att Boxerklubben kontaktades av SKK och SBKs utskott för avel och hälsa i våras och dessa uppmanade SvB att inkomma med förslag till lösning på problemet med svårlästa intyg från utlandet. Ett möte mellan SKK, SBK och SvB kom till stånd i juni. Därefter diskuterades frågan i AS och efter långa diskussioner togs beslut, med hjälp av ordförandens utslagsröst, att lägga förslag i enlighet med beslutet ovan – vilket även var SKK/SBKs förslag till lösning på problemet med de tvivelaktiga intygen. Tre personer reserverade sig mot beslutet.

Det som gick lite galet i denna historia är att SKKs tjänstemän började sprida information om det nya beslutet INNAN man meddelat SvB att beslut i frågan var taget. Det innebar att flera uppfödare fick informationen före AS och dessa har säkert funderat över varför inte AS informerat om det nya beslutet. Vi vill därför meddela att anledningen till det är att vi helt enkelt inte fått beslutet förrän helt nyligen.

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\pil.gif