Rasstandard


 

Boxerns standard med kommentarer från domare, samt redovisning av hur bedömningen går till på utställning betr. boxerns typ och helhet, prövning av hundens tillgänglighet, anatomisk helhets- och detaljgranskning, bedömning av rörelserna.