Exteriör


 
Svenska Boxerklubben arbetar för att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.
Läs mer