En harmoniskt byggd hund med kvadratisk, muskulös kropp som kombinerar kraft och elegans med ädel hållning. Därtill ska boxern ha ett välformat och välskuret huvud med vackert uttryck.

 
 

Det första som värderas är helhetsintrycket och balansen. Därefter värderas de enskilda detaljerna och hundens konstruktion. Särskild vikt skall läggas vid huvudets utformning  Boxern skall vara en medelstor, korthårig, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Muskulaturen skall vara torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat sätt. Rörelserna skall vara livliga, kraftfulla, vägvinnande och eleganta. Boxern skall varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt. Könsprägeln ska vara tydlig hos både hanhund och tik.

Helhetsintryck är den enskilde individens samlade utseende i förhållande till den rasprägel som rasstandarden anger.


Två exemplar på mycket bra, välbalanserade helheter

Kommentarer
 

Halsens konstruktion påverkar helhetsintrycket och hundens rörelser. Halsens överlinje skall löpa i en elegant båge från den tydligt markerade nacken ner till manken. Den skall vara lång, rund, kraftig, muskulös och torr. En lång hals är önskvärd bland annat därför att halsen med huvudet tjänstgör som en sorts balansstång. Den har även inverkan på frambensaktionen. Över huvud taget är huvudets och halsens hållning ett gott uttryck för hundens humör. Detta kommer vi mer ingående att illustrera under rubriken hals, kropp, extremiteter och rörelser.

Boxern skall varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt. Framför allt inte för lätt, en mening som vi gärna hade haft i standarden. Boxern skall vara kraftfull, men får ej ge avkall på elegans.
Det är mycket viktigt med såväl substans som tydlig könsprägel. Det är viktigt att boxern har volym och inte bara är en siluett.


En hund där det brister i harmonin mellan huvud/kropp. Huvudet är litet i förhållande till kroppen och tenderar att vara övertypiskt. Notera dock det utmärkta förbröstet, vinklingsförhållanden, kroppslängd/mankhöjd och bröstdjup/mankhöjd.

 

Alltför lätt och luftig helhet
.
:
:


  En välbalanserad tik
med en elegant kraftig hals, utmärkt huvud, kortkroppad, bra förbröst och
ett utmärkt bakställ.

tillbaka   till toppen