Manus: Anders Härnman
  Layout: mAyA
 

Exteriörkommittèns målsättning är att skapa ett intresse för boxerns exteriör som är nödvändig för varje uppfödare, hanhundsägare samt övriga boxerintresserade.

  Vi kommer här att illustrera Boxerns standard med kommentarer från domare. Dessutom redovisas hur bedömningen går till väga på utställning betr.
Boxerns typ och helhet
Anatomiska helhets- och detaljgranskning
 
Prövning av hundens tillgänglighet
Bedömning av rörelserna

Illustrationen uppdelas i följande avsnitt:
(Klicka på något av avsnitten)