Eftersom boxern är en huvudras och huvudet ger boxern dess särprägel, presentera här ett antal huvuden vilka givetvis inte är felfria utan det finns detaljer i dessa huvuden som man önskade bättre.

   Lägg märke till nospartierna. Nospartiet skall vara väl utvecklat i rummets tre dimensioner, alltså varken spetsigt eller smalt, kort eller grunt. Dess form påverkas av käkarnas form, hörntändernas placering i käkarna och läpparnas beskaffenhet.

  Skallen skall vara så smal och kantig som möjligt. Den skall vara lätt välvd, varken klotaktigt kort eller platt och ej heller för bred.
  Kinderna skall i överensstämmelse med käkarna, vara kraftigt utvecklade utan ändå vara för betonat framträdande. De skall snarare med en lätt välvning övergå i nospartiet. Läpparna skall framhäva nospartiet utseende.
  Överläppen skall vara tjock och fyllig och därmed fylla upp hålrum som bildas genom underbettet, varvid läppen hålls uppe av underkäkens hörntänder.
  Överkäken skall vara brett ansatt och endast obetydligt smalna av framåt. Incisiverna skall vara ansatta så regelbundet som möjligt i en rak linje.
  Hörntänderna skall vara stora och placerade på så stort avstånd ifrån varandra som möjligt.
  Ögonens placering, utformning och färg är avgörande för ett rätt boxeruttryck.

 
Ni får själva bedöma om detta stämmer med ovan huvudstudier
 


  Framställets och bakställets konstruktion i samband med bröstkorgens form är viktig för en arbetande hund. Skulderbladen ska vara långa och snedställda, överarmarna skall vara långa och bilda en rät vinkel mot skulderbladet. Ett långt och liggande skulderblad betingar en god vinkling i skulderleden och därmed ett mjukt, fjädrande steg. Frambenen bär upp drygt 2/3 av kroppstyngden redan på en stående hund och ännu mera vid rörelse framåt.

Kraftigt bakställ med långa och breda lår. Höft- och knälederna ska vara väl vinklade. Ett långt och välutvecklat bäcken ger sig till känna bl.a. genom ett från sidan brett och kraftfullt lår.

Välvinklad front och välvinklat bakställ ger en flytande rörelse med långt framsträckta framben och ett rejält påskjut bak. Även halsen har inverkan på rörelseschemat. Kroppen ska vara kvadratisk.

 


tillbaka   till toppen