Avel med Boxer


 

Svenska Boxerklubben arbetar för att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. Avelskommittén rekommenderar uppfödare, hanhundsägare samt övriga intresserade att noga ta del av SKKs grundregler vad gäller avel, uppfödaretik samt försäljning av hund samt Jordbruksverkets regler för hundavel.

Nytt 9 mars: Nya regler gällande knäledsstatus för avel

Läs mer

·         Boxerklubbens Avelskommitté

·         Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) för boxer

·         Hjälpreda för uppfödare & valpköpareNYTT!

·         Regler för valphänvisning

·         Regler för hanhundsanvändning

·         Vita valpar

·         Boxerns hälsa / Hälsokommittén

·         Uppfödarregistret

·         Kullstatistik /registerkort

·         SKKs grundregler

·         SKKs avelspolicy

·         SKKs tips innan avel (tikägare)

·         SKKs tips innan avel (hanhundsägare)

·         Jordbruksverkets regler för hundavel