Hälsa hos Boxer


En frisk och sund boxer - ett prioriterat mål inom Svenska Boxerklubben
En god hälsa är en förutsättning för att vi ska må bra och givetvis gäller detsamma för våra hundar. Boxern är en aktiv och energisk bruksras, vilket ställer höga krav på bl.a. rörlighet och uthållighet.

Svenska Boxerklubben arbetar för att befrämja hälsan genom regelverk, utbildning och öppenhet. Många veterinärmedicinska resultat redovisas idag öppet vilket gör att uppfödarna har mycket god information om de hundar som används i avel. Den rasspecifika avelstrategin fungerar både som information och som riktlinje för hur en god avel med fokus på hälsa ska bedrivas inom rasen. Via Svenska Kenneklubbens Hunddata och Avelsdata kan alla intresserade ta del av enskilda hundars hälsostatus i de fall som omfattas av officiell registrering (i boxerns fall höft- och knäleder samt njurproblem - renal dysplasi/RD) samt avelsresultat från tidigare kullar.

De hälsoproblem som finns idag är ett resultat av tidigare uppfödning och endast genom ett aktivt avelsarbete kan boxerns hälsa förbättras. Sundhet och friskhet ska vara honnörsord i allt avelsarbete. Ju mer information vi har om olika sjukdomar, desto större är ansvaret att använda denna information i avelsplaneringen.

Dagens avelsarbetet är i hög grad internationellt vilket gör att svenska uppfödare inte på egen hand kan ändra hälsoläget i en ras. Det är dock av stor vikt att även avel med utländska avelsdjur genomsyras av ett hälsoperspektiv.

Läs mer

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\BILDER\Boxer\Auranos.jpg


 

 

 


 

 Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\pil.gif