UppfödarregistretKlicka här för att komma direkt till Uppfödarregistret


Registret är uppdelat i tre olika grupper:

3. Uppfödare som uppfyller grundkraven för deltagande i registret.
2. Uppfödare som uppfyller Boxerklubbens avelsmål på 60 % röntgad avkomma (HD + knä)
och 40 % mentalbeskriven avkomma, samt har minst tre registrerade kullar.
1. Uppfödare som uppfyller Boxerklubbens avelsmål, men har 80 % röntgad avkomma (HD + knä) och 60% MH mentalbeskriven avkomma, samt minst tre registrerade kullar.

Underlaget för beräkning av röntgad och mentalbeskriven avkomma löper på fem år och avser antal hundar som uppnått ålder för röntgen/MH.

De uppfödare som anmäler sig till registret får kostnadsfritt sina kullar hänvisade via Boxerklubben. (OBS gäller endast kullar som uppfyller SVB:s krav för valphänvisning)

Grundkrav för deltagande i Uppfödarregistret
- Alla registrerade ägare av kenneln ska vara medlemmar i Svenska Boxerklubben
- Följer SKK:s grundregler
- Följer svenska boxerklubbens avelsrekommendationer
- Sänder in registerkort över valpning/valpar

Hur gör man för att komma med i registret?

Ev. frågor om registret besvaras av Ulrika Edgren