Mentalitet


 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Bilder\MT1.jpg

Svenska Boxerklubben arbetar för att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.

  SvB arrangerar Mentalbeskrivning Hund (MH) 2011

  SvB arrangerar Korning (MT) 2011

 

Läs mer

·         MH-statistik 2001-2010  NYTT!

·         MH-kommittén informerar, juni 2011  NYTT!

·         Boxerklubbens Mentalkommitté

·         Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) för boxer

·         SvBs prioriteringsordning vid korning

·         SvBs proriteringsordning vid MH

·         Statuter för korningsdiplom och -statyetter

·         Mentalbeskrivning hund (MH) - Bestämmelser

·         Mentalbeskrivning hund (MH) - Anvisningar

·         Mentalbeskrivning hund (MH) - Ladda ner broschyr

·         Korning - Bestämmelser

·         Korning  - Anvisningar

·         Korning -  Nyckel

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Bilder\MHSmilla.jpg