Prioriteringsordning vid Mentalbeskrivning Hund
 
Nedanstående prioriteringsnormer gäller för Sv. Boxerklubben sedan 2007-04-01.
Antalet deltagande hundar bestäms av arrangören i samråd med tjänstgörande mentalbeskrivare,
men är maximerat till tio (10).
Om fler hundar anmälts än vad som överenskommits måste prioritering ske.

 
A) Vid av LO tidigare planerad och utannonserad MH
1. Boxer som uppnått 12 men ej 18 månaders ålder och i övrigt uppfyller kraven för deltagande i MH.
2. Boxer tillhörande LO-medlem.
3. Boxer i behov av MH för registrering av avkomma.
4. Boxer i behov av MH för tävling.
5. Övriga boxer.
6. Hund av SBK-ras i behov av MH för registrering av avkomma.
7. Hund som är i behov av MH för tävlande samt tjänstehund under utbildning (avses hund med behov av MH som utbildas inom SBK:s tjänstehundsverksamhet vilket skall styrkas med intyg från utbildaren).
8. Övriga hundar
Finns fler anmälda hundar än det gällande maxantalet, sker efter prioritering enligt ovanstående, lottning.
 
B) Vid av enskild uppfödare, inom arrangerande LO, beställd MH
1. Boxer, i enlighet med vad som överenskommits mellan arrangerande LO och beställande uppfödare.
2. Enligt prioriteringsordning vid utannonserad MH.
För att säkerställa alla LO-medlemmars möjlighet att delta i mentaltest måste mentaltest beställt av uppfödare arrangeras utöver ordinarie program.