Prioriteringsordning vid Korning
 
Nedanstående prioriteringsnormer gäller för Sv. Boxerklubben sedan 2007-04-01.
Antalet hundar får ej överstiga åtta (8). Har fler än åtta hundar anmälts måste prioritering ske.  

A) Vid ordinarie utannonserat test
1. Anmälan och anmälningsavgift insänd i stipulerad tid.
2. Hund av rasen boxer som uppfyller kraven för att bli officiellt korad.
(När Sv. Boxerklubben står som arrangör har egen ras företräde.)
3. LO-medlems hund, som uppfyller kraven för officiell mentaltest.
4. Hund som inom kort passerar 48-månadersgränsen, som uppfyller kraven för officiell mentaltest.
5. Fullcertad hund, som uppfyller kraven för officiell mentaltest. (Det åligger hundägaren/uppfödaren att meddela arrangören om att sådan anledning till prioritering föreligger och inge erforderliga uppgifter.)
6. Övriga hundar av brukshundras.
Om ovanstående prioriteringsordning ej skiljt hundarna åt, tillämpas lottningsdragning.
 
B) Vid av enskild uppfödare, inom arrangerande LO, beställt mentaltest
1. Boxer i enlighet med vad som har överenskommits mellan arrangerande LO och beställande uppfödare.
2. Enligt prioriteringsordning vid ordinarie utannonserat test.
För att säkerställa alla LO-medlemmars möjlighet att delta i mentaltest måste mentaltest beställt av uppfödare arrangeras utöver ordinarie program.