Statuter för korningsdiplom och statyetter


Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\BILDER\knapp_pilvanster.jpg

Statyett

Statyett utdelas efter ansökan och retroaktivt en gång årligen på boxerfullmäktige till uppfödare och hund som uppfyller nedan angivna krav.

* Uppfödare tilldelas statyett för var åttonde (8) egenuppfödda hund som deltagit i korning med resultat KORAD.
* Hane tilldelas statyett för var åttonde (8) avkomma som deltagit i korning med resultat KORAD.
* Tik tilldelas statyett för var fjärde (4) avkomma som deltagit i korning med resultat KORAD.

Diplom

Diplom utdelas efter ansökan och retroaktivt en gång årligen på boxerfullmäktige till uppfödare och hund som uppfyller nedan angivna krav.

* Uppfödare tilldelas diplom för var åttonde (8) egenuppfödda hund som deltagit i korning oavsett resultat.(ex 8 mentaltestade boxer).
* Hane tilldelas diplom för var sextonde (16) avkomma som deltagit i korning oavsett resultat.(ex 16 mentaltestade boxer).
* Tik tilldelas diplom för var åttonde (8) avkomma som deltagit i korning oavsett resultat.(ex 8 mentaltestade boxer)

Uppfödare samt ägare till hund som ansökan avser skall vara medlem i Svenska Boxerklubben. De avkommor som ansökan baseras på skall vara svenskregistrerade.

Statyetten bekostas till 50% av Svenska Boxerklubben och till 50% av uppfödaren/ägaren.

Ansökan skall vara Mentalkommittén tillhanda senast 31 december.
Ansökan skall innehålla namn och registreringsnummer för samtliga hundar.
Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar returneras.

Ansökan skickas till:
Martina Carlstedt
Renlavsgången 56
135 35 Tyresö

martina@boxerklubben.nu