Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\Bilder\info_bild.jpg

 

Förkortningar


Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\Bilder\tillbaka_pil.jpg

 

 

FÖRKORTNING (Uttryck)

FÖRKLARING

KOMMENTARER

 

AFB

SKB´s Avelsavdelning för Boxer =
Svenska Boxerklubben

(Tidigare) Benämning på Svenska Boxerklubben som ibland fortfarande används.

 

BF

Boxerfullmäktige

Svenska Boxerklubbens högsta beslutande instans.
Består av delegater från samtliga LO´n.
Avhålls normalt en gång per år. 

 

Årsmöte

Lokalområdes årsmöte

LO's (lokal boxerklubbs) högsta beslutande instans. Utser bl.a. LO- Styrelse och delegater till BF.
Avhålls normalt en gång per år. 

 

AS

Avdelningsstyrelsen

Svenska Boxerklubbens styrelse, dess verkställande och förvaltande organ.
Utses av BF. 

 

LO

Lokalområde

Geografiskt lokal boxer klubb inom Svenska Boxerklubben.

 

LO-Styrelse

Lokalområdesstyrelse

LO's verkställande och förvaltande organ. Utses av Årsmöte.

 

Kansliet

Svenska Boxerklubbens kansli

 

 

BB

Boxerbladet

Svenska Boxerklubbens
medlemstidning. 

 

ATIBOX

Association Technique
Internationale du Boxer

Internationell sammanslutning av nationella boxerklubbar från hela världen.

 

SBK

Svenska Brukshundklubben

Specialklubb inom SKK organisationen för alla brukshundar rasklubbar.
Svenska Boxerklubben är
en av dessa.

 

SKK

Svenska Kennelklubben

Huvudorganisation för alla special- och rasklubbar i Sverige.
Är som medlem ansluten till FCI. 

 

FCI

Federation Cynologique
Internationale

Internationell sammanslutning av nationella kennelklubbar från hela världen.

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\Bilder\pil.gif

 

 

UTSTÄLLNING

 

 

 

SE UCH

Svensk utställnings champion

Hunds titel, en exteriör merit denna har uppnått.

 

DK UCH

Dansk utställnings champion

Hunds titel, en exteriör merit denna har uppnått.

 

NO UCH

Norsk utstllnings champion

Hunds titel, en exteriör merit denna har uppnått.

 

FI UCH

Finsk utställnings champion

Hunds titel, en exteriör merit denna har uppnått.

 

INT UCH

Internationell champion

Hunds titel, kombinerad exteriör-/ bruks- merit denne har uppnått.

 

VDH CH

Tysk utställnings champion

Hunds titel, en exteriör merit denna har uppnått.

 

SV-

Svensk vinnare

BIR/BIM hund vid speciell utställning arrangerad av SKK en gång per år. 

 

NORD V-

Nordisk vinnare

BIR/BIM hund vid speciell utställning arrangerad av någon av de nordiska
kennelklubbarna en gång per år.

 

BIR

Bäst i rasen

En hundutställnings bästa representant inom en ras. 

 

BIM

Bäst i motsatt kön

En hundutställnings bästa representant av motsatt kön inom en ras.

 

CERT

Nationellt certifikat

Kvalitetspris vid hundutställning som är
kvalificerande för championat.

 

CK

Championkvalitet

Kvalitetspris vid hundutställning.

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\Bilder\pil.gif

 

 

BRUKS/ LYDNAD

 

 

 

SE BCH

Svensk
bruks champion

Hunds titel, en bruks merit denna har uppnått.

 

SE LCH

Svensk
lydnads champion

Hunds titel, en lydnads merit denna har uppnått.

 

LP I/II/III/ELIT

Lydnadsprov

Merit som hunden uppnått vid lydnadsprov genom att ha uppnått tre första pris i resp. lydnadsklass 1,2, 3 och elit.

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\Bilder\pil.gif

 

 

TEST/ PROV

 

 

 

KORAD

 

Hunds titel = Hund som godkänts i både mentaltest och exteriörbeskrivning vid Korning, samt har HD-status UA (A/B), erhåller denna.
Korning skall huvudsakligen ses som ett mentaltest.

 

K-Prov

Karaktärsprov

Ett mentalprov, en test av hundens mentalitet.

 

MH (MUH)

Mentalbeskrivning (ung-) hund

En beskrivning av hundens
mentalitet.
Officiellt egentligen endast
MH. Men om deltagande
hund är under 18 månader, brukar MUH användas som uttryck för detta.
Jämställt med K-prov.

 

BHP I/II/III

Bruks(hunds) prövning

Internationell använt prov
liknande IPO/SchH

 

IPO I/II/III

Internationell prövningsordning

Internationell prövning,
liknande BHP/SchH

 

SchH

'Schützhund'

Tysk brukshundspröving.
Internationellt prov liknande BHP. 

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\Bilder\pil.gif

 

 

HÄLSA

 

 

 

HD

Höfledsdysplasi

=förändringar(dysplasi) i höftleden.
Det finns fastställt olika
nationella och internationella bedömningsskalor för graden
av dysplasi (röntgen). 
Fr.o.m. år 2000 används en
ny gemensam nordisk skala, med graderingarna A-E. A
och B i denna motsvarar UA (utan anmärkning), enligt
den tidigare använda skalan.

 

Knän

Knäledsartros

Ett knäledsprobem specifikt för rasen boxer.
Se bedömningsskala för HD.

 

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\Bilder\pil.gif