Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder_07\valpgalleri_bild99.jpg

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder_07\valpgalleri_bild71.jpg

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder_07\valpgalleri_bild19.jpg

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder_07\valpgalleri_bild18.jpg

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder_07\valpgalleri_bild33.jpg

 

...att bli medlem i Svenska Boxerklubben!

 

* Hur gör du för att bli medlem?
* Till nya medlemmar
* Intresseanmälan om medlemskap
* Ang förnyelse av medlemsavgift om du är sen med betalningen

* Till alla Er medlemmar som tävlar med Era hundarNYTT 26 maj -11!
* Vilken kategori tillhör du?

* Som medlem får du:
Hur gör du för att bli medlem?

Du fyller i dina uppgifter på ett inbetalningskort och betalar in medlemsavgiften till Sv. Boxerklubben. När betalningen kommit in så skickar vi dig ditt medlemskort.

VIKTIGT att du fyller i ALLA dessa uppgifter på inbetalningskortet:
* Namn, Adress och E-postadress
* Personnummer (samtliga siffror, t ex 19671224-0314)
* Vilket medlemsskap du önskar (Helbetalande, Familjemedlem, Delbetalande)
Obs!
* Om du är delbetalande måste du meddela vilken brukshundklubb du är medlem i, samt medlemsnumret.
* Om du är familjemedlem så måste du meddela vem som är den helbetalande medlemmen
i familjen.

Medlemsavgifter:
* Helbetalande medlem   500:- 
* Familjemedlem             130:-
* Delbetalande medlem   200:-
*
Utlandsmedlem (U-medlem) 640 kr (SEK)
 


Till nya medlemmar
Tänk på att ange er mailadress, antigen genom att göra en intresseanmälan eller att ange er mailadress på inbetalningstalongen. Detta underlättar i mitt arbete med registreringen av Er och dessutom kommer ni snabbare att få välkomstbrev med lite info från mig! 

Tack på förhand!
Lotta Stenström, Medlemsadministratör


Intresseanmälan om medlemsskap
kan Du dessutom göra

Direkt här och nu!

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\Bilder\knap2.jpg

 

eller ta kontakt med medlemsansvarig.

Du erhåller då, ca 2-3 veckor efter att inbetalningen kommit in på vårt postgiro 27109-8 Sv. Boxerklubben, ett välkomsbrev, medlemskort m.m.

Svenska Boxerklubben


Ang förnyelse av medlemsavgift om du är sen med betalningen
Betala ändå in på det inbetalningskort du fått av SBK. Har du det inte kvar så ring SBK och be om nytt inbetalningskort!
OM du ändå väljer att betala in direkt till Boxerklubben måste du tydligt ange ditt medlemsnummer. Det som händer annars är att du får ett nytt medlemsnummer av oss och du har ändå kvar din gamla ”skuld” hos SBK.


 

Till alla Er medlemmar som tävlar med Era hundar

 

Tidigare behövde man visa upp ett, av kassören, påskrivet medlemskort på tävlingarna.

 

Eftersom vi numera arbetar i ett nytt system (SBK system) behövs inte det. Är du medlem har du tillgång, via http://www.brukshundklubben.se/templates/Page.aspx?id=8977&epslanguage=EN ,är ni inte registrerade sedan tidigare, så får ni göra det först, sen är det bara att skriva ut sitt medlemskort.

 

Är du INTE medlem, så finns där inget kort att skriva ut.

 

Behöver du hjälp med att få ut ditt medlemskort så hjälper jag dig gärna att skicka det till dig på mail, så är det bara att skriva ut och ta med.

 

Detta medlemskort gäller vid tävling, behöver alltså inte vara påskrivet.

 

/ Lotta Stenström

Medlemsansvarig Svenska Boxerklubben

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\bilder08\valk_temp5irad.jpg

Vilken kategori tillhör du?

Helbetalande medlem
(A-medlem)

Familjemedlemskap
(C-medlem)

Delbetalande medlem
(D-medlem)

När en person tecknar ett medlemskap första gången i SBK sker det vanligen vid tillfället då man börjar en nybörjarkurs på en lokal brukshundklubb. Det är även vanligt att valpköpare söker direkt medlemskap i någon av SBKs rasklubbar.

Vid det första inträdet ska ett helbetalande medlemskap lösas (med en central förbundsavgift och en lokal avgift).

En A-medlems familjemedlemmar, boende på samma adress, kan lösa familjemedlemskap (C-medlemskap) i samma klubb som den förstnämnde. Då betalar familjemedlem bara en lokal klubbavgift och hushållet får ett exemplar av tidningen Brukshunden till hemadressen.

Familjemedlemskap kan endast lösas i den klubb där familjens A-medlemskap finns registrerat.

Om en medlem först löst och innehar ett giltigt A-medlemskap i en rasklubb och sedan vill gå kurs på en lokal brukshundklubb, kan vederbörande lösa ett delbetalande medlemskap (D-medlemskap) i den aktuella lokalklubben. Då betalas endast en lokal avgift.

Till detta D-medlemskap i lokalklubb kan även familjemedlemskap lösas, i aktuell klubb för övriga familjemedlemmar.

D-medlemskap är alltså avsett för helbetalande medlem (A-medlem), ungdomsmedlem (B-medlem) eller familjemedlem (C-medlem), som önskar vara medlem i ytterligare en eller flera av SBKs lokal-/rasklubbar.

Som medlem får du:

Boxerbladet
Klubbens rastidning som utges 4 ggr./år. Fylld av intressanta artiklar, resultat, bilder m.m.

Brukshunden
Svenska Brukshundklubbens tidning. Utkommer 6 ggr./år.

Medlemskap i LOKALOMRÅDE
Som medlem i Svenska Boxerklubben blir Du även medlem i ett av Boxerklubbens lokalområde.
Vilket, beror i första hand på var Du bor. Du får Ditt lokalområdes medlemsblad, samt får deltaga i de olika aktiviteter som arrangeras lokalt, bl.a. boxerträffar, kurser, föredrag, utställningar mm. Via Ditt lokalområde kommer Du även i kontakt med andra boxerägare i Ditt närområde.
 

Avgiften betalas in på detta postgironummer:
PG 27109-8, Svenska Boxerklubben

GLÖM INTE att göra adressändring vid flytt!
Det gör du direkt hos SBK eller kontakta medlem@boxerklubben.nu

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera!\pil.gif