INTRESSEANMÄLAN
MEDLEMSKAP

 
 
Giltigt medlemskap först när
  aktuell medlemsavgift har erlagts!

På postgiro 27109-8, Sv. Boxerklubben

Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
Telefon:
Personnummer:
Epost-adress:Medlemskategori:

.

 

 

 
A = helbetalande 500:-
D = delbetalande 200:-
Delbetalande måste även ange i vilken brukshundklubb man är A-medlem i samt medlemsnummer i denna klubb
BK

Medl.nr

 
C = familjemedlem 130:-
C medlemmar måste ange namn på den person som är A medlem i samma hushåll
A medlem i hushållet är:  
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Glöm inte att skriva namn, adress, medl.kategori på inbetalningstalongen.
Även tillhörande klubb om du är delbetalande D-medlem.
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!