Om rasen Boxer
(översättning av text från Tyska Boxer Klubbens hemsida)

DEN TYSKA BOXERN                
av KARIN REZEWSKI ('von Schütting' / bl.a. klubbens 'zuchtleiterin' under många år)

Boxer är en korthårig hund av medelstorlek med ett balanserat men självsäkert uppträdande.
Dess rörelser är livliga, fulla av energi och ädelhet. Hundarnas ursprung finner man i Brabanter och Bullenbeisser som i slutet av 1800-talet korsades med den till utseendet ganska snarlika Bulldog som fanns i England.
 
När skaparna av rasen 1895 bildade 'Boxer Klub' i München, började de med stor entusiam och övertygelse ställa ut de första hundarna och att introducera den internationellt erkända 'Zuchtbuch' (stambok), i vilken alla medlemmar i 'Boxer Klub' från början och fram till idag registrerar sina uppfödda kullar. På så sätt kan rasens utveckling kontinuerligt följas ända tillbaka till den allra första hunden.
 
Man hade redan 1902 klart för sig hur Boxer skulle vara: En vacker, elegant familjehund, fri från ett överdrivet yttre, eller motbjudande, avskräckande utseende. År 1905 upprättades en standard. Denna visade anmärkningsvärd framsynthet och är i de väsentliga delarna ännu grunden till den standard som gäller idag.
Det dröjde generationer, till in på 1930-talet, innan den uppnådde sin fulländade form genom den numer världkända kynologen Friederun Stockmann's avgörande insatser som höjdpunkt i den tyska boxer historien. Genom boxer "von Dom" (från katedralen) fördes boxerrasen ut på ett triumfartat segertåg över hela världen, så att den idag tillhör en av de populäraste hundraserna.
 

  Redan från första början har hundens konstruktion och karaktär varit av yttersta vikt och förutsättningen för boxeravel inom klubben. Därför kräver, både dess utseende och lämplighet som arbetshund (chien de travail - FCI), lika mycket uppmärksamhet. I början kan en del av
boxerns särdrag var motsägelsefulla. Den är vänlig, tillgiven och lekfull med familj, vänner och även mot obekanta som närmar sig vänligt. Men om situationen uppstår, tvekar den inte att skydda och försvara sina närmaste tack vare sitt mod och trofasthet. För att kunna förena alla
dessa egenskaper, är det nödvändigt med en god nervkonstitution förenad med en självsäker karaktär. I rasstandarden står det uttryckligen omnämnt: "Dess temperament och karaktär är av allra största vikt".
Därför tillåter 'Boxer-Klub München' endast avel med boxer som genomgått och klarat ett avelsprov. Endast boxer som till fullo uppfyller standarden all krav godkänns för avel. Rädda eller aggressiva djur utesluts från avel, liksom hundar med lindrig, lätt eller grav höftledsdysplasi (HD). 'Boxer-Klub' har bekämpat denna ärftliga defekt i över 20 år, så att idag endast hundar med goda höfter i regel tillåts användas i avel. En ytterligare hälsoundersökning
görs inför uthållighetsprovet, där hunden i trav skall tillryggalägga 20 km vid sidan av en cykel för att dokumentera sin styrka.


(utelämnad översättning)