Information om valpköp

 


Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Ta bort\Bilder\kansli_valpkopbild.jpg

Då är det säkert är en del Du funderar på inför valpköpet,har Svenska Boxerklubben sammanställt information och
fakta som kan vara till hjälp när Du skall köpa Boxer.

Före valpköpet
Har du satt dig in i vad som kommer att krävas av dig som hundägare? Tänk på att du måste kunna ta väl hand om din vän under lång tid framöver. Det är inte lite en Boxer fordrar i form av tid och intresse från din sida. Boxer är en brukshund och kräver som sådan inte bara mycket och regelbunden motion, utan även mental stimulans. Boxerns storlek och livliga temperament gör att den fordrar en fast och konsekvent
uppfostran, grundad på vänlighet. Den tycker om att arbeta, varför den också bör få den möjligheten. En hund är dessutom ett flockdjur och mår inte bra av att lämnas ensam hemma under stor del av dagen.

Rasstandard
För varje, av SKK registrerad och erkänd hundras finns en rasstandard som i detalj beskriver rasens ideal, så väl exteriört som mentalt.
Boxerns hemland är Tyskland, där rasen skapades för ca 100 år sedan genom att korsa den tyska Bullen Beissern med den engelska Bulldoggen. Därför är också rasstandarden för Boxer, vilken gäller över hela världen, tysk.

 

Mentalitet
Mentalitet hos Boxer är av allra största vikt! En hund som inte har en stabil mentalitet kan få utstå mycket lidande och inte minst, orsaka sin ägare många problem. En hunds mentalitet uppstår dels genom arv, dels genom påverkan från moder och uppväxtmiljö. Först uppfödarens och d&ärefter den miljö Du som ägare ger den. Man förstår då hur viktigt det är att innan köp av valp, förvissa sig om föräldradjurens bakgrund och valpens första miljö.
De officiella tester som används för att bedöma mentaliteten hos Boxer
är
- Karaktärsprov
- Genomfört MH med skott i ruta 1,2,3
- mentaltestdelen vid Korning

Sjukdomar
Boxer, liksom andra raser, är emellanåt utsatt för sjukdomar och skador. Det finns ingen garanti för att två friska föräldrar får genomgående friska avkommor. Men för att minska risken för sjukdom, bör all avel bedrivas med friska djur, såväl mentalt som fysiskt!

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Ta bort\Bilder\kansli_valpkopbild3.jpg


Val av valp och
uppfödare

Kontakta helst flera uppfödare. Bli inte förvånad eller irriterad om du utsätts för en rad ingående frågor. En seriös uppfödare vill hålla fortsatt kontakt med sina valpköpare. Dels för att få följa valpens utveckling, vilket har betydelse för det fortsatta avelsarbetet, dels för att bistå med råd och hjälp så att du och din valp får de bästa förutsättningar för ett gott liv tillsammans. Det är av avgörande betydelse att din valp startat sitt liv i en bra miljö. Uppfödaren har här ett stort ansvar vad gäller valpens utveckling, såväl när det gäller arv som miljö.
När man väljer valp väljer man till stor del föräldrardjur. Avelsmaterialet ska vara väl dokumenterat och testat med officiella meriter. Likaså ska uppfödaren kunna svara uppriktigt på frågor om vilka sjukdomar och defekter som förekommer inom släkten. Tag därför reda på så mycket som möjligt om mor-farföräldrarna, liksom om föräldradjurens kullsyskon och tidigare avkommor efter hanen eller tiken.

 

Exteriör
Det som bl.a. ger rasen Boxer dess särprägel är utseendet, exteriören. Betydelsen av en god exteriör inom en ras kanske kan tyckas mindre viktig. Men det handlar inte enbart om skönhet, det handlar också om rasens funktionalitet för det &ändamål vilket rasen avlats fram. Som brukshund måste en Boxer vara sunt anatomiskt byggd för att tåla de påfrestningar den utsätts för. Rasstandarden är Boxer beskriver mycket detaljerat hur idealhunden skall se ut, framför allt är huvudet mycket utförligt beskrivet. Det finns troligen inte någon annan ras vars standard så ingående beskriver just huvudet.

Det som används för att bedöma Boxers exteriör är:
- exteriörbeskrivning
- exteriörbeskrivningsdelen vid Korning
- utställning
Vid en utställning jämförs hunden först med rasstandardens exteriöra krav, utan hänsyn till andra deltagande hundar och får sig tilldelat ett kvalitetspris. Hundar som tilldelas ett 1:a pris i kvalitetsbeömning tävlar därefter vidare i olika konkurrensklasser. Utmärkelser som HP, CERT och CK utdelas i konkurrensklass på officiella utst&ällningar.
Lämpligt är att din valps föräldrar har tilldelats minst en 2:a pris i kvalitetsbedömning vid officiell utställning. Även inofficiella utställningar förekommer, men det finns då ingen garanti för att domaren är utbildad och auktoriserad att bedöma just rasen Boxer. Resultat från en sådan utställning räknas därför inte som officiell och dokumenterad merit.

 

Köpet
När du väl gjort ditt val och bestämt dig för en Boxervalp, så tänk på att valpen kan hämtas först vid 8 veckors ålder. Tidigare är den inte mogen att lämna mor och syskon. Det kan ge valpen men för livet att alltför tidigt berövas den trygghet och uppfostran som tiken och kullsyskonen erbjuder.
När valpen är färdig att levereras och Du skall hämta den, skall:
- Köpeavtal upprättas (läs noga igenom innan du skriver under)
- Registreringsbevis från SKK (stamtavla) erhålles från uppfödaren
- Intyg på ID-märkning erhålles från uppfödaren
Valpen själv skall dessutom vara ID-märkt, genom tatuering i örat eller med microchip.
- Veterin&ärbesiktningsintyg, ej äldre än sju dagar, erhålles från uppfödaren
- ev. intyg avseende parvovirus vaccination
Valpen bör vara vaccinerad en gång mot parvovirus, varför veterinärintyg i så fall skall erh&ållas från uppfödaren.
Valpen bör dessutom vara avmaskad.
- Skötselanvisningar, matlista m.m. skall kunna erhållas från uppf&ödaren
- Övrigt
Vid c:a 12 veckors ålder skall valpen vaccineras mot valpsjuka och hepatit, dessutom bör den även vaccineras mot parvovirus.
Om inte uppfödaren ombesörjt försäkring av valpen, så teckna omgående en sjuk- och livförsäkring för din Boxer. Kostnaderna för veterinärvård är ofta mycket höga, varför en försäkring är trygg att ha.

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Ta bort\Bilder\kansli_valpkopbild4.jpg

Till sist:
Svenska Boxerklubben ber att få önska Dig och
Din Boxer Lycka till!

 

Några av de sjukdomar som dock kan förekomma inom rasen är:

 

Höftledsdysplasi (HD), en sjuklig förändring av höftens ledhåla

 

Knäledsartros, vilket yttrar sig i hälta och smärta

 

Så båda föräldradjurens höfter och knän skall vara röntgade och officiellt avlästa av SKK
med resultat UA (utan anmärkning), motsvarande A eller B från år 2000.

 

Spondylos, vilket innebär pålagringar mellan ryggkotorna och
gör att hunden blir stel och får ont i ryggen

 

Furunkulos, som innebär & ökad infektionskänslighet med bl.a. bölder mellan tassarna som följd

 

Allergier och andra hudsjukdomar, med klåda och rodnad samt svullnader, förekommer hos en del individer.

 

Blåsljud på hjärtan kan förekomma hos Boxer. Detta
bör kontrolleras då det i vissa fall kan vara aorta stenos eller annan hjärtsjukdom

 

 

Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Ta bort\Bilder\pil.gif