Valphänvisning
Valpkullar som uppfyller Svenska Boxerklubbens krav

 

 


FÖDDA KULLAR


PLANERADE KULLARAtt tänka på innan ni fyller i anmälan till Valphänvisning!

att alla som står som uppfödare för kullen är medlemmar i Svenska Boxerklubben (SvB)

att uppfödaren är med i uppfödarregistret

att båda föräldrarna uppfyller kraven för röntgen avseende höfter och knän (om utländsk hane används och resultaten inte finns i kennelklubbens hunddata eller inte haft valphänvisning via SvB tidigare ska kopior på resultaten skickas till Ulrika Edgren Aspnäsv. 6 181 43 Lidingö)

att ingen av föräldrarnas tidigare avkomma är högre belastad än rasgenomsnittet avseende HD

att föräldrarna uppfyller kravet för mentalitet (om utländsk hane används och resultaten inte finns i kennelklubbens hunddata eller inte haft valphänvisning via SvB tidigare ska kopior på resultaten skickas till Ulrika Edgren se adress ovan)

att föräldrarna uppfyller kravet för exteriör

att hane som används och haft 5 kullar tidigare är utvärderad

att hane inte används på fler kullar än vad som anges i RAS för Svenska Boxerklubben

 

Krav som ska uppfyllas för att uppfödare ska bli länkad via Boxerklubbens hemsida:
att uppfödaren är medlem i Svenska Boxerklubben
att uppfödaren bedriver sin uppfödning efter Svenska Kennelklubbens och Svenska Boxerklubbens krav och rekommendationer.
att hemsidan/ bloggen inte innehåller kränkande eller ofördelaktig text mot person eller hundorganisation m.m.
att hemsidans/ bloggens innehåll i huvudsak handlar om boxer och information gällande boxerrasen
att Svenska Boxerklubben fråntar sig allt ansvar om innehållet på uppfödarnas hemsidor/ bloggar.

Upptäcks länkad hemsida/ blogg bryta mot något av detta kommer hemsidan att tas bort.


Svenska Boxerklubbens

Valphänvisningskrav HÄR

Regler för hanhundsanvändning HÄR


* Planerad kull tas bort 1 vecka efter planerad födsel om inte uppfödaren rapporterar in uppgifter om född valpkull.
* Född valpkull tas bort 5 dagar efter planerad leveransdag om inte uppfödaren meddelat att valphänvisningen ska förlängas
och anmälan om fortsatt hänvisning tas bort efter 14 dagar om inte uppfödaren meddelat att valphänvisningen åter ska förlängas.