Regler för hanhundsanvändningen
Gäller fr o m 1 januari 2006

Kort bakgrund
Unga hanhundar sätts tidigt in i avel i dagens boxersverige. Det behöver inte vara negativt, om hanen används på antingen en tik med tidigare utvärderade avkommor eller en tik ur en väl utvärderad kull. Däremot ska den unga hanhunden inte användas på flertalet tikar utan att utvärdering görs efter ett antal kullar.
På 2001 års Uppfödarträff diskuterades frågan, och ett enigt uppfödarmöte fastställde att rasklubben skulle verka för en begränsning i hanhundsanvändningen.
Beslut härom har nu fattats i avdelningsstyrelsen.

 

Avelskommitténs målsättning med den nya hanhundsanvändningen är ett första steg i en mer omfattande strategi, och blir sannolikt föremål för revidering när rasklubben i samarbete med uppfödarna anser sig redo för det.
Den här första omgången av hanhundsanvändningen, är dock helt i linje med uppfödarnas "beslut" på Uppfödarträffen 2001.

Hanhundsanvändningen i dess första form får inte ses som statisk, utan sunt förnuft kommer att råda om situationen så kräver.

 
Hanhundsanvändning
(Gäller hanhund född efter 1 januari 2000).
-
Hanhund provas på 5 kullar
-
Därefter skall minst 60% av avkommarna röntgas i höft- och knäleder, samt minst 50% av avkomman MH-beskrivas.
-
Tills 60 % av avkomman är röntgad och 50% MH-beskriven erhålles ingen valphänvisning på Sv. Boxerklubbens valphänvisning .
-
Ingen valphänvisning ges på Sv. Boxerklubbens valphänvisning om hanhunden lämnar mer fel än genomsnittet för rasen (gäller HD-röntgen). Beräkning för hane görs på minst 3 kullar.

Angående hanhundsregistret, kontakta någon i avelskommittén. Blanketter rekvireras från avelskommittén.

Hanhundsregistret är ett första steg i en mer omfattande plan, där möjlighet ges att till registret anmäla hanhundar som uppfyller en miniminivå för att användas i avel.
Registret är tänkt att i sin inledningsform ge möjlighet till dels presentation av hanhundar som kanske är "okända", vilket förhoppningsvis kan ge en bredare avelsbas på sikt och dels ge ett bra instrument att kanske hitta fler, vad vi kallar genetiskt otecknade hanar.
Fördelarna är många, och ovanstående mycket korta sammanfattning avser endast att locka er att skaffa mer information.


Avelskommittén