Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\bilder_07\org_ordfbild2_v.jpg

2012 års Avdelningsstyrelse / AS

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\bilder_07\org_ordfbild2.jpg

 

Ordförande/VU

 

Anders Härnman

ordf@boxerklubben.nu
070-548 48 41

Ansvarig utgivare Boxerbladet

Kassör/ VU

Anna Romlöv

kassor@boxerklubben.nu
073-521 19 72

PG-27109-8
PG-848346-3 (SM-konto)

 

Ledamot/VU
Vice ordf

Åsa Danielsson

asa@boxerklubben.nu
070-667 21 76

Avels- Hälsokommittén (Ansv)

Ledamot

Barbro Haglund

barbro@boxerklubben.nu
070-964 01 43

Tävling, Boxer-SM
Förtjänstecken

Ledamot

Åsa Klint

asa.k@boxerklubben.nu
070-734 73 34

Mentalitet (Ansv)

Ledamot

Hans Åhnström

hasse@boxerklubben.nu
070-584 64 86

Exteriör kommittén

Ledamot

Thomas Lundqvist

thomas@boxerklubben.nu
076-051 01 63

Exteriör kommittén (Ansv)

Suppleant

Anette Andersson

annette@boxerklubben.nu
070-370 16 73

Avels- Hälsokommittén

Suppleant

Lotta Stenström
Hellstensvägen 5
371 42 Karlskrona

sekr@boxerklubben.nu
lotta@boxerklubben.nu
0455-170 71
0708-331289

Sekreterare,
Klubbens post, information
Medlemsansvarig

Boxerklubbens
hemsida

Anders Härnman

ordf@boxerklubben.nu

 

Boxerbladet

Annonsmaterial
annonser@boxerklubben.nu
boxerbladet@boxerklubben.nu

 

 

Valphänvisning

Ulrika Edgren

ulrika@boxerklubben.nu

 

Revisorer

P O Sundelin
0292 - 411 20

Bo Cronert
021-752 11

 

Revisorsuppleant

Rolf Lindström
Susanne Häggblom-Andersson

 

 

Valberedning

Maritha Östlund-Holmsten, sammankallande
0705-660128 

maritha.ostlund@telia.com

Anna Günther
0707-147 360

Cecilia Thelin
0702-282 613


Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\pil.gif