GDLOs utställning i Borlänge 2010

Blandade bilder  

 
 


Till vänster:
BIR
Korad Teamwork Teamplayer

BIM
Korad Such Engelaiz Karamell
 

 

Till höger:
BIR Korad Teamwork Teamplayer

BIR och BIM junior
Engelaiz Saga
Bosarawi´s Gladiator CA
 
 


 

Till vänster:
BIR och BIM Valp
Engelaiz Tennessee
Murbergets Calle

 
 

Till höger:
BIR-valp
Engelaiz Tennessee