ANMÄLAN till

BOXERLÄGER 2012
14-21 juli

Glöm ej att betala in anmälningsavgiften på
Svenska Boxerklubbens Postgiro: 271 09-8 Ange avsändare + hundens namn + BOXERLÄGER
Sista anmälnings- /betalningsdag 15 juni
(2500:- senast 15/6, resten betalas på plats)

Vill du ha en Boxerläger t-shirt? Lägg på 100 kr på anmälningsavgiften samt ange storlek.

 

OBS! Det är viktigt att ni fyller i ALLA uppgifter!

Namn + ev. medföljare:
Adress:
Postadress:
E-postadress:
 
Telefon dagtid:
Telefon kvällstid:
Mobilnummer:

Medlemsnr
(Sv. Boxerklubben):

Hundens reg.namn:
Tilltalsnamn:
Ålder:
Kön:
 
Hur vill du bo?

Enkelrum
Dubbelrum (Se nedan, "Tillsammans med...")

Husvagn, 1 person
Husvagn, flera personer
(Se nedan, "Tillsammans med...")
Med mat
Utan mat

Tillsammans med....

Har du gått någon kurs, om Ja, vad då?
Har du tävlat, om Ja, vad då?
Speciella önskemål ang. mat t.ex. vegetarian, äter du fisk?
Andra önskemål?
 
Önskar Du T-shirt? Ange storlek och antal (100:-/st)
 

Vad vill du träna? Kryssa i alt 1 och 2
 
 
Alternativ 1
Alternativ 2
 

Spår 1 (Ingrid Åkerström)

Spår 1 (Ingrid Åkerström)
 
Spår 2 (Jenny Fick)
Spår 2 (Jenny Fick)
 
Spår 3 (Tina Lorentzon)
Spår 3 (Tina Lorentzon)
 
Spår 4 (Anna Johansson)
Spår 4 (Anna Johansson)
 
Sök 1 (Eeva Lisinannti Ackevik)
Sök 1 (Eeva Lisinannti Ackevik)
 
Sök 2 (Tommy Gråfalk)
Sök 2 (Tommy Gråfalk)
 
Sök 3 (Pia Sandberg)
Sök 3 (Pia Sandberg)
 
IPO (Bertil Hagvall)
IPO (Bertil Hagvall)
 
Aktiveringsgrupp (Ingrid Trip)
Aktiveringsgrupp (Ingrid Trip)

 

När du skickat iväg din anmälan får du ingen bekräftelse på detta direkt, utan inom kort kommer via din e-postadress ett bekräftande att vi mottagit din anmälan. Får du inget svarsmail inom ca. tre dygn, så
kontakta
Ann Wanker på e-post
ann@boxerklubben.nu

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!